Offertetraject

Bij de eerste kennismaking luisteren wij goed naar uw wensen en ideeën. Deze leggen wij vast in een bezoekverslag. Daarin adviseren wij u direct over de uitvoerbaarheid en eventuele onmogelijkheden van uw wensen. Als we het eens zijn over de (ver)bouwplannen, stellen wij een passende offerte voor u op.

Deze is zo compleet mogelijk, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Voorbereiding

Eerst spreken we de start- en opleverdatum af en maken de contracten in orde. Daarna beginnen we aan de voorbereiding van uw project. Als u dat wenst kunnen wij een overzichtelijke planning voor u opstellen, die u in één oogopslag overzicht geeft. Als eerste bestellen wij de levertijd gevoelige materialen bij de meest gunstige aanbieder. De overige materialen laten we alvast op afroep klaarleggen. Daarmee voorkomen we misgrijpen en dus onnodige vertraging van uw bouwproject.

Maar zeker ook energieverslindende ergernis bij u en onze bouwlieden! Een vlotte bouw komt de kwaliteit van het eindproduct ten goede.

Bouw

Op de afgesproken dag gaan onze vaklieden bij u aan het werk volgens de gemaakte afspraken in de opdrachtbevestiging. Zij zijn gewend om bij de mensen thuis te werken en gaan respectvol om met uw eigendommen. U kunt van ons verwachten dat wij tijdelijke voorzieningen treffen waarmee wij de overlast tot een minimum te beperken: denk aan afdekken van de vloeren, stofschotten en schoonhouden van de bouw.

Voor de uitvoering kiezen wij voor professionele materialen en bouwsystemen. U kunt van ons niet anders dan vakwerk verwachten. Tijdens het bouwproces kunt u een beroep doen op John van der Woerd (directeur). Hij stuurt het gehele proces aan van A tot Z, houdt contact met alle betrokken partijen en staat ervoor garant dat uw belangen goed worden behartigd.

Financieel

Voor de financiële stappen voor uw bouwproject maken wij vooraf afspraken. In enkele gevallen vragen wij een voorschot, maar deze zal nooit groter zijn dan de prijs van de te bestellen materialen of kozijnen.

De betalingen gebeuren op basis van een wekelijkse periodiek. Daarbij houdt u contact over de voortgang en de bijpassende betaling. Dankzij onze goede afspraken komt u bij ons nooit verrassingen te staan. Dat is wel zo vertrouwd.

Oplevering

Nadat de werkzaamheden zijn afgerond loopt u een rondje met  ons om samen met hem de uitgevoerde werkzaamheden te beoordelen. Kleinere punten die naar boven komen maken wij nog dezelfde dag voor u in orde. Mochten er meer ingrijpende correcties nodig zijn, dan maken wij daarvoor een afspraak op zo kort mogelijke termijn. John van der Woerd (directeur) houdt nauwlettend in het oog of de laatste aanpassingen correct worden uitgevoerd. De controleronde is ook het moment om eventueel afspraken te maken over meer- of minderwerk. Deze verwerken wij dan direct in uw financieel overzicht.

Nazorg

Op al onze werkzaamheden bieden wij garantie en ook na verloop van tijd zullen wij zorg dragen voor juiste werking en afwerking van uw project.

Vraag gratis een vrijblijvende offerte aan