Omgevingsvergunning aanvragen: Hoe werkt het?

Wie gaat bouwen krijgt onherroepelijk te maken met regelgeving en omgevingsvergunningen. Hoe kunt u de bouwvergunning snel aanvragen?

Wanneer heeft u een omgevingsvergunning nodig en welke vergunning? Niet altijd eenvoudig, maar wel belangrijk om te weten.

Als u gaat bouwen of verbouwen, krijgt u te maken met bouwregelgeving. Deze regels zijn grotendeels gebaseerd op de Woningwet en gaan onder andere over veiligheid, gezondheid, de omgeving en je buren. U kunt de vergunningscheck doen bij het Omgevingsloket . In het Bouwbesluit staan de technische minimumeisen.

Niet voor iedere verbouwing is een omgevingsvergunning nodig. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie. Er zijn drie categorieën:

Vrije bouwwerken

Vaak kunt u kleine bouwactiviteiten zonder omgevingsvergunning uitvoeren. Denk hierbij aan een afscheiding tussen fietsenstalling, balkons of dakterrassen, zonweringen of rolluiken aan de achterkant van een woning.

Meldingsplichtige bouwwerken

U hebt deze vergunning nodig voor kleinere bouwwerken, dat geldt bijvoorbeeld voor de bouw van een garage, berging, dakkapel of serre.

Omgevingsvergunningplichtige bouwwerken

Alle overige bouwwerken, zoals een dakopbouw, zijn omgevingsvergunning plichtig. Voor deze vergunning kan ook in stappen worden behandeld. Veelal is een vooroverleg met het bevoegd gezag wenselijk. Hierin wordt bekeken of er ruimtelijke en welstandstechnische bezwaren zijn en in de tweede fase wordt getoetst op bouwtechnische aspecten van het bouwwerk.

Bij een vergunningplichtig bouwwerk moet de gemeente binnen 8 weken laten weten of u toestemming hebt om te bouwen of niet. De termijn kan eenmaal verlengd worden met 6 weken. De termijn start de dag nadat de gemeente de aanvraag ontvangt. Is uw bouwplan strijdig met het bestemmingsplan dan gelden de genoemde termijnen niet.

Aanvraag bouwvergunning

Voor het behandelen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning mag de gemeente kosten in rekening brengen. De kosten hiervoor worden leges genoemd. Hiervoor gelden geen landelijke regels; de hoogte van de leges kan dus per gemeente en per vergunningaanvraag verschillen. De meeste gemeenten hanteren een percentage van de bouwsom. De leges die de gemeente mag vragen staan in de gemeentelijke legesverordening. Deze kun je bij de gemeente opvragen of inzien.

U kunt de aanvraag voor een bouwvergunning uiteraard zelf indienen bij de gemeente, maar Probouw Leiden helpt ook graag bij de aanvraag van een vergunning.

Vraag gratis een vrijblijvende offerte aan